Αφιέρωμα “Εργασία και Ανθρώπινη αξιοπρέπεια” / Tribute “Employment and human dignity”

Με την τεχνολογική επανάσταση, καταργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας από τις νέες που δημιουργούνται. Η εργασία εναλλάσσεται με την ανεργία. Οι νέοι άνθρωποι, πολλοί απ’ αυτούς με πολλά προσόντα, βιώνουν την ανεργία, ζουν τις συνέπειές της που κάποτε είναι τραγικές, αναζητούν τους βαθύτερους λόγους ύπαρξης αυτών των προβλημάτων, προσδοκούν βελτίωση ή ριζική αλλαγή αυτής της κατάστασης.
Το αφιέρωμα «Εργασία και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια» φωτίζει από πολλές πλευρές τα παραπάνω ζητήματα. Κάνει ορατές τις αόρατες ζωές των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που οδηγούνται στα άκρα, βαδίζοντας μόνοι σε δρόμους που κατακλύζονται από τουρίστες. Το αφιέρωμα, περιλαμβάνει δεκαπέντε ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ (πέντε μεγάλου μήκους, και δέκα μικρού μήκους), από τις οποίες οι πέντε θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το αφιέρωμα «Εργασία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

With technological revolution, more working positions are being destroyed than those new being created. Unemployment takes the place of  employment. Young people, the majority of which talented and qualified, experience unemployment and its rather tragic consequences, search for the deeper reasons behind these problems and hope that the situation will see improvement or a radical change. The “Employment and Human Dignity” tribute sheds light to the above mentioned issues from different
aspects. It makes the unseen lives of young people driven to extremes, treading alone in streets swarming with tourists in Europe and the rest of the world, visible.

The tribute “Employment and human dignity” is implemented by the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” and its co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek National Funds.

The screenings have free admission and are accessible to disabled people.

Σχεδιασμός αφιερώματος / Tribute concept and design: Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou, Αθανασία Σφακιανάκη / Athanassia Sfakianaki

Οι ταινίες του αφιερώματος / Tribute films