Αφιέρωμα: Ο δρόμος για τον δεύτερο ήλιο / Tribute: The Way to the Second Sun

exo_ΕΣΠΑ-1

 

Το αφιέρωμα «Ο δρόμος για τον δεύτερο ήλιο», περιλαμβάνει δέκα ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ (οι εφτά σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα), οι οποίες πραγματεύονται μια σειρά ζητημάτων για την Εκπαίδευση, τη Διδασκαλία και τη Μάθηση σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μέσα από το βλέμμα ευαίσθητων δημιουργών και αναδεικνύουν την ουσία της παιδαγωγικής διαδικασίας.

Το αφιέρωμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

logo

 

 

Δείτε το spot  εδώ

Δείτε το trailer των ταινιών εδώ

Κατεβάστε τον κατάλογο του αφιερώματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα προβολών του αφιερώματος “Ο δρόμος για τον δεύτερο ήλιοεδώ

 

The tribute to “The Way to the Second Sun” includes ten fiction films and documentaries (seven of them will be screened for the first time in Greece), which, through the eyes of sensitive creators, deal with a series of issues on Education, Teaching and Learning in different regions of the world and highlight the essence of the pedagogical process.

This tribute is implemented by the Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” and its co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek National Funds.

logo

 

 

view the spot here

view the trailer of the films here

Download the catalogue here

Download the screening programme here