Διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών animation μικρού μήκους 2019

 1. Am I a wolf?
 2. Becolored
 3. First step
 4. The Flood is Coming
 5. The Fox and the Bird
 6. Guaxuma
 7. Ian, A Moving Story
 8. The Ignorants
 9. The kite
 10. Listen Papa!
 11. Lystfiskeren
 12. Matches
 13. Melting Heart Cake
 14. Muedra
 15. Nest
 16. Oh Crow! Oh Crow!
 17. Overboard!
 18. Perfectly naughty kids
 19. Quiet
 20. Saturday’s Apartment
 21. Small Tales. Big dream of a small frog
 22. The Tale of the Tiny Frog
 23. Teofrastus
 24. Tide
 25. A Tiger with no Stripes
Νέα