Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Chickens for Kimaru

Chickens for Kimaru

  Kippen voor Kimaru

  Netherlands / Color / 15' / 2016

  Kimaru is eager to go to school but at home there is not enough money to pay the school fee. He therefore decides to earn money himself, with the chicken he got from his aunt. This turns out to be more difficult than expected…

  Eriss Khajira
  Els van Driel

  Εls van Driel (1976) studied art history and social-cultural theology at the University of Amsterdam. She worked for almost 13 years for the Dutch Ecumenical Broadcasting company IKON television where she learned the skills and crafts of television- and documentary making. At IKON she initiated the award winning youth documentary series ‘Just Kids’, a series about children’s rights, which is broadcast in several countries around Europe on television and is shown at film festivals around the globe. Eriss Khajira (1987) was born and raised in the Dandora Slum, next to the Dandora dumpsite in Nairobi, Kenya. At the age of eleven she first saw a documentary film on TV. A dream was born: she started to record small videos with a mobile phone. Later on she got a job at the Nairobi Community Media House as a reporter for African Slum Journal. She worked her way up to the position of Chief Editor. In the beginning of 2016 she started her own Media House called: The Big 5 Media Centre. The objective is to educate children and youth (8-14 years) living the Nairobi slums.


  Cast & Crew

  • direction: Eriss Khajira, Els van Driel
  • Cinematography: Eriss Khajira, Thomas Onyiego
  • Editing: Anne van Campenhout
  • music: Manglemoose
  • producer:: Kiyomi Molin
  • original language:  Swahili, English

  Filmography

  • Els van Driel
  • Guillaumes Wondere Wereld (2015)
  • Een jaar zonder mijn ouders (2015)
  • SOS Vriendschap (2015)
  • De leeuw en de dappere muis (2014)
  • Gabriel verslaat het WK (2014)
  • Hoe Ky Niels werd (2014)
  • Eriss Khajira
  • Dusty Bin Dreams (2014)
  en_USEnglish