DOCUMENTARY FILMS JURY

Maximos Alexopoulos

Artemis Galanaki

Antoni Gkika

Dimitris Zezas

Afroditi Ziouva

Emmanouil-Georgios Kalogirou

Sofia Nikolais Karakaxi

Antonia Manousaki

Anastasia Sacharidou

Ketevan Tsakalidou