ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων αποτελείται απο 7 μαθητές και φοιτητές του εξωτερικού.