ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Κλειώ Βοβού

Άρτεμις Γκίζα

Νίκο Κολντρέου

Ευαγγελία Κουκάκη

Αθανασία Μαλάι

Μάγια Πάικου

Ελένη Τσίγκρη

Ζωή-Χρυσή Φυτανίδη

Εμμανουήλ Χρηστάκης

συντονιστής: Λάζαρος Ασμής, εκπαιδευτικός