ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Σέργιος Βάκης

Σοφία Καριανάκη

Γιάννης Μίχας

Νικολία Μούτσου

Γεωργία Νικολοπούλου

Κωστής Σταυρόπουλος

Δανάη Σταύρου

Γεωργία Χαντζοπούλου

συντονίστρια: Στεφανία Χαρίτου