ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Αγγελική Γκουλή

Θέτις Δούρου

Ειρήνη Κατσωνοπούλου

Νικόλας Νικολόπουλος

Φωτεινή Πίνη

Σοφία Στέφου

Μαρία–Δανάη Συρεγγέλα

Μαρία Τζήμα

Αικατερίνη Τζοΐτη

Βασίλης Τσακωνιάτης

Κωνσταντίνος Τσολάκης

συντονίστρια: Στεφανία Χαρίτου