ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σαμ Δελλαγραμμάτικας

Άγγελος Μανώλας

Άννα Ιφιγένεια Ουρούλη

Κωνσταντίνα Στρουμπάκου

Θάνος Ταγκαλάκης

Χρήστος Ταγκαλάκης

συντονίστρια: Ειρήνη Δελιδάκη, Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης