Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Διακήρυξη της Βαϊμάρης Συνδέοντας τα σημεία: Προς μια ζωτική Ευρωπαϊκή Κουλτούρα Κινηματογράφου για Παιδιά.

Διακήρυξη της Βαϊμάρης Συνδέοντας τα σημεία: Προς μια ζωτική Ευρωπαϊκή Κουλτούρα Κινηματογράφου για Παιδιά.

  Στη δέκατη επέτειο της Διακήρυξης της Ερφούρτης που υιοθετήθηκε κατά το 1ο KIDS Regio Forum, 80 εκπρόσωποι από 24 χώρες παρακολούθησαν το 3o KIDS Regio Forum στη Βαϊμάρη κι εργάστηκαν για τη σύνταξη της Διακήρυξης της Βαϊμάρης ώστε να αναθεωρήσουν τα πεπραγμένα τους και τις επακόλουθες απαιτήσεις που διαμορφώνονται από το 2009.

  Οι συμμετέχοντες του 3ου KIDS Regio Forum απευθύνουν αυτή τη Διακήρυξη προς τους περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πολιτικούς και διαμορφωτές πολιτικών, όπως και προς όλες τις οργανώσεις και θεσμούς οι οποίοι συνδέονται με την κινηματογραφική βιομηχανία, ώστε να πράξουν το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους για να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη, πρόσβαση, ορατότητα και προώθηση του Ευρωπαϊκού παιδικού κινηματογράφου κατά το πνεύμα της ίδιας της Διακήρυξης της Βαϊμάρης.

  Το 2018, σύμφωνα με τη Eurostat, τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν 512,7 εκατ. κατοίκους, εκ των οποίων περίπου το 15% ήταν κάτω των 15 ετών. Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο καταγράφει ένα μέσο όρο 1119 ταινιών μεγάλου μήκους οι οποίες παρήχθησαν μεταξύ 2014 και 2017 στην ΕΕ. Την ίδια περίοδο ο ετήσιος μέσος όρος ταινιών μεγάλου μήκους για παιδιά ήταν 78. Αυτό σημαίνει ένα ποσοστό μόλις 6,97%.

  Σε συνέχεια της Διακήρυξης της Ερφούρτης του 2009, οι 80 επαγγελματίες από 24 χώρες – με την πρωτοβουλία και τη βοήθεια του KIDS Regio Network – συγκλίνουν στο ότι η στήριξη των ταινιών για παιδιά, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτότυπες ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, είναι αναγκαία διότι:

  Αυτές οι ταινίες αποτελούν σημαντικό μέρος της έννοιας της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και αποτελούν πολύτιμο μέσο για τον εγγραμματισμό στα Μέσα και την πολιτισμική και προσωπική μόρφωση, ειδικά ως προς τη μεταφορά αξιών.

  Οι πρωτότυπες ιστορίες έχουν τη δύναμη να κινούνται προς ένα νέο αφήγημα που παρέχει ευρεία ποικιλία ειδών, θεμάτων και στιλ, όπως και διαφορετικά είδη αφήγησης.

  Οι ευρωπαϊκές ταινίες έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν την ποικιλομορφία, να την κάνουν χειροπιαστή για τους (μελλοντικούς) κατοίκους της και κατ’ επέκταση να ενισχύουν και να εμπλουτίζουν την Ευρωπαϊκή ταυτότητα. Συμφωνήθηκε ότι η προοδευτική πολιτισμική αλλαγή απαιτείται να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η παρακολούθηση ταινιών για παιδιά από διάφορες κουλτούρες να είναι κανονικότητα για τους νέους. Τα παιδιά είναι το κοινό του σήμερα και του αύριο. Τους αξίζει πολυεπίπεδο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, που παίρνει στα σοβαρά τα ίδια, τις ανάγκες, τις απόψεις και τα όνειρά τους. Οι ταινίες για παιδιά λειτουργούν ως πολιτισμικό κεφάλαιο με υψηλή κοινωνική σημασία για να φέρει το νεανικό κοινό σε επαφή τόσο με διαφορετικές κουλτούρες όσο και με τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο.

  Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν στρατηγικές δράσεις που θα δώσουν στις ταινίες για παιδιά μεγαλύτερη ορατότητα και αναγνώριση ώστε να ενδυναμώσουν τους νέους.

  Βάσει αυτών των αρχών, οι συμμετέχοντες του 3ου KIDS Regio Forum συμφωνούν σε μια ατζέντα πέντε σημείων, που ως στόχο έχουν την ενίσχυση των ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους για παιδιά:

  1. Επέκταση και βελτίωση της Έρευνας και των Δεδομένων
  • Διεξαγωγή συγκρίσιμης έρευνας και συλλογή δεδομένων σε όλα τα πεδία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου για παιδιά, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, του κοινού, των πρακτικών εγγραμματισμού στον κινηματογράφου, της κουλτούρας παραγωγής και διανομής.
  • Παροχή χαρτογράφησης όλων των περιοχών του παιδικού κινηματογράφου και εύκολης πρόσβασης σε αυτή σε καθιερωμένες ιστοσελίδες (KIDS Regio/ECFA).
  • Αίτημα προς το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών να ενσωματώσει τον κινηματογράφο για παιδιά ως κατηγορία σε όλη τη σχετική έρευνα.
  1. Έμφαση στις Συνεργασίες, τα Δίκτυα και το Lobbying
  • To KIDS Regio και η ECFA δημιουργούν τυπικές δομές και συγκροτούν στρατηγικές συνεργασίες για να διαμορφωθεί ένα ηγετικό δίκτυο που να εκπροσωπεί τα media για παιδιά σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Προώθηση του κινηματογράφου για παιδιά ως κομβικό πολιτισμικό εργαλείο μέσω ενός δικτύου υποστηρικτών στους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς και ορισμός ενός πολιτικού εκπροσώπου.
  • Σχέδιο 15+: Αφιέρωση τουλάχιστον 15% της χρηματοδότησης, περιεχομένου στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τις πλατφόρμες, όπως και στα ακαδημαϊκά προγράμματα των κινηματογραφικών σχολών στον κινηματογράφο για παιδιά.
  1. Ενίσχυση της (συν) Ανάπτυξης και (συν) Παραγωγής
  • Ενθάρρυνση της ίδρυσης Προγραμμάτων Συγγραφής Σεναρίων για Κινηματογράφο για Παιδιά, τα οποία υποστηρίζουν μια ποικιλόμορφη αφήγηση για τα νεανικά κοινά σε πολλές περιοχές της ΕΕ.
  • Ίδρυση μιας στρατηγικής υποδομής που συνδέει τα προγράμματα συνανάπτυξης με τη συμπαραγωγή και την εκπαίδευση ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος για παιδιά σε (δια)περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.
  • Ενίσχυση υπαρχόντων Forum Χρηματοδότησης για να εξασφαλιστεί η διαρκής (συν) ανάπτυξη, (συμ)παραγωγή και χρηματοδότηση ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας.
  1. Ενίσχυση διανομής και προώθησης
  • Δημιουργία μιας υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συντονίζει τις υπάρχουσες και υλοποιεί εθνικές πρωτοβουλίες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο σε σχολεία και παιδιά σε τακτική βάση
  • Παροχή υποστήριξης για στρατηγικές προώθησης ήδη από τη φάση της ανάπτυξης και παρότρυνση σχετικά με τη χρήση νέων πειραματικών τρόπων από τους παραγωγούς, διανομείς και υπεύθυνους/διοργανωτές προβολών ώστε να προσεγγίσουν το νεανικό κοινό.
  • Ίδρυση ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην προώθηση του κινηματογράφου, το οποίο να περιλαμβάνει ειδικά σεμινάρια για τον κινηματογράφο για παιδιά, με παράλληλο βάθεμα της έμφασης που δίνεται στον κινηματογράφο για παιδιά στα υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης.
  • Παραγωγή και καθιέρωση ενός χαρακτηριστικού “opener” για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο για παιδιά όταν προβάλλεται στον κινηματογράφο.
  1. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της πρόσβασης
  • Αναγνώριση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και των μίντια για παιδιά ως βασικής υπηρεσίας με την ίδια θέση όπως κάθε θεωρητικό αντικείμενο στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και την επιμόρφωση.
  • Παροχή επιμόρφωσης για επαγγελματίες, μεταξύ αυτών εκπαιδευτικούς και κινηματογραφιστές, για το πώς θα συνδέσουν το νεανικό κοινό με τον κινηματογράφο και θα το συμπεριλάβουν αποτελεσματικά στη διαδικασία δημιουργίας, ανάθεσης και αξιολόγησης των ταινιών.
  • Καθιέρωση του κινηματογράφου ως ενός δημιουργικού χώρου ανακάλυψης και συμπερίληψη των φεστιβάλ ως φορέων και συμμάχων στην παροχή μαζικής πρόσβασης.

   

  Η ενασχόληση με αυτή την ατζέντα θα επιτρέψει στον κινηματογράφο για παιδιά να γίνει πιο ορατός και πιο επιτυχημένος στην πορεία προς μια κατάσταση όπου η δημιουργία ταινιών μεγάλου μήκους μυθοπλασίας θα είναι φυσικό και αυτονόητο μέρος της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κουλτούρας και βιομηχανίας

   

  Βαϊμάρη, 28 Ιουνίου 2019

  elGreek