Εἰκόνας μεταχειρίζου, ὦ διδάσκαλε!

Τρία κείμενα του Κωστή Παλαμά για τον Κινηματογράφο και τον ρόλο του στην εκπαίδευση.

Τρία κείμενα του Κωστή Παλαμά για τον κινηματογράφο και το ρόλο του στην εκπαίδευση

Μια έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, Δεκέμβριος 2018.

Διανέμεται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

  • Προλεγόμενα: Νίκος Θεοδοσίου
  • Κωστής Παλαμάς: Τα κακά του κινηματογράφου
  • Κωστής Παλαμάς: Τα καλά του κινηματογράφου
  • Κωστής Παλαμάς: Ο κύριος του νέου κόσμου
  • Επίμετρο: Δημήτρης Σπύρου, “Ακατάλληλον δι’ ανηλίκους”

Έρευνα: Νίκος Θεοδοσίου

Ιδέα, επιμέλεια κειμένων Κ. Παλαμά: Θανάσης Ρεντζής

Επιμέλεια: Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Σελιδοποίηση: Εριφύλη Αράπογλου