Από το κόμιξ στη σκηνοθεσία

Εκπαιδευτής: Αλέξανδρος Κωστόπουλος, κινηματογραφιστής

Ηλικίες: 15-18 ετών

Ενδεικτική διάρκεια: 8 ώρες

Το ντεκουπάζ αποτελεί απαραίτητη διαδικασία της σκηνοθεσίας, ώστε να γίνει ο κατακερματισμός της δράσης σε επιμέρους πλάνα και να συνθέσουμε την τελική σκηνή μιας ταινίας. Όπως και τα κόμιξ: Κάθε καρέ μιας ιστορίας κόμιξ αποτελεί ένα πλάνο, με συγκεκριμένη σύνθεση, εμπεριέχει διάλογο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εξυπηρετεί την ιστορία και με τον τρόπο αυτό προωθείται η δράση. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα γίνει αναφορά στο πείραμα του Κουλέσωφ, θα εξεταστούν τα πρώτα κόμιξ που δεν είχαν διάλογο (Φλόυντ Γκοντφερσον, Αλ Ταλιαφέρρο, κ.ά.), όπου εστίαζαν σε αστεία γκαγκς (σε παρεμφερές μήκος κύματος με το βωβό κινηματογράφο) και στη συνέχεια σε σύνθετες ιστορίες κόμιξ με διαλόγους και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο αφήγησης.