Οι βουβές ταινίες… μιλάνε!

Ελένη Γκολφινοπούλου, κινηματογραφίστρια

Ηλικίες: Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

διάρκεια: 2 συναντήσεις δύο ωρών

Tο εργαστήριο “Οι βουβές ταινίες…μιλάνε!” χωρίζεται σε δύο κομμάτια: το πρώτο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον βουβό κινηματογράφο και τα είδη του, καθώς και με την παραγωγή ήχων από καθημερινά αντικείμενα (foley), ενώ το δεύτερο μέρος στοχεύει στην ηχητική επένδυση ενός μικρού αποσπάσματος βουβής ταινίας από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν όλους τους ήχους του αποσπάσματος (πχ βήματα, ανάσες, ήχους του περιβάλλοντος, τριξίματα) με το σώμα τους και διάφορα αντικείμενα/μικρά μουσικά όργανα με στόχο να δώσουν “φωνή” στη βουβή ταινία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον ηχητικό σχεδιασμό μιας ταινίας, καθώς και με τη διαδικασία του foley dubbing.