Εισαγωγή στην έμφυλη φιλμική ανάγνωση

Ευαγγελία Θεμελή, εκπαιδευτικός 

Ηλικίες: 14+

Διάρκεια: 80 λεπτά

Έχετε σκεφτεί σε ποιο βαθμό σχετίζονται οι αναπαραστάσεις του φύλου στην οθόνη με την πραγματικότητα; Οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με σημαντικούς θεωρητικούς, όπως η Laura Mulvey, ο Richard Dyer και η Judith Butler, προκειμένου να κατανοήσουν το φύλο ως πολιτιστική και κοινωνική κατασκευή (διαφοροποιημένο από το βιολογικό φύλο) και θα ενημερωθούν για πολιτικά κινήματα όπως ο φεμινισμός. Στη συνέχεια μέσω μιας σειράς κινηματογραφικών αποσπασμάτων, θα συζητηθούν και θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους έργα από το Χόλιγουντ, αλλά και από τον ανεξάρτητο αμερικανικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο αναπαριστούν τα φύλα.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παροτρυνθούν οι μαθητές/τριες να εξετάσουν εάν, πώς και σε ποιο βαθμό οι έννοιες του φύλου είναι πολιτιστικά καθορισμένες και συνδέονται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές αναπαραστάσεις του φύλου στην οθόνη.