Οδηγός μελέτης: Supa Modo

Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2019

Το εργαστήριο διεξάγουν οι Κώστας Κορρές, Παντελής Παντελόγλου, Γιώργος Σπύρου.

Παρουσίαση του Ψηφιακού Οδηγού Μελέτης της ταινίας Supa Modo. Το επόμενο βήμα που κάνει το Νεανικό Πλάνο (ο ιδρυτικός φορέας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας) στην κατεύθυνση του διαρκούς εκσυγχρονισμού του προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι η παραγωγή Διαδικτυακών Οδηγών Μελέτης, που αξιοποιούν στο έπακρο τις παρεχόμενες από τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία δυνατότητες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού πολυμεσικού εποπτικού μέσου για την ανάλυση μιας κινηματογραφικής ταινίας.