Πόλη–Σκηνικό

Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2019

Το εργαστήριο υλοποιούν ο Αντώνης Χαλκιάς (σκηνογράφος) και ο Παύλος Κάβουρας (πανεπιστημιακός).

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις εργασίες του σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά ( το Νησί, Ποντοκώμη-Χώρος Μνήμης και Άγριες Μέλισσες), ο πανεπιστημιακός καθηγητής Παύλος Κάβουρας, συνομιλεί μαζί του για τη σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό βίωμα και την καλλιτεχνική ερμηνεία. Βασικοί άξονες, ο σεβασμός στις «ζωές των Άλλων» και η ένταξη των σκηνικών της “πόλης” στη δημιουργική λογική της “υπαρκτής” πόλης ως πολιτισμικού δημιουργήματος της ιστορίας. Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο από τις παραπάνω εργασίες του, που έχουν αξιολογηθεί ως υπέροχες, ο γνωστός σκηνογράφος αποκαλύπτει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του αλλά τις τεχνικές που ακολούθησε για να αποτυπωθούν τα παραπάνω στα καλλιτεχνικά του δημιουργήματα.