Το σκίτσο που γελά

Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου 2019

Το εργαστήριο διεξάγει ο Αργύρης Θέος (διευθυντής φωτογραφίας).

Πως προσεγγίζουμε την κινηματογραφική αλλά και κάθε άλλη μορφή εικόνας; Πώς διαβάζουμε αλλά και δημιουργούμε εικόνες, χωρίς να καταφεύγουμε σε δυσνόητες τεχνικές; Πώς γίνεται να προτάσσουμε το συναίσθημα, να νοιώθουμε την εικόνα, να δημιουργούμε εικόνες που μεταβιβάζουν συναισθήματα στον θεατή μας; Όλα αυτά σε ένα βιωματικό σεμινάριο που απευθύνεται σε ενήλικες και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς, με στόχο να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν την οπτικοακουστική γλώσσα στην καθημερινή πρακτική τους.