Ζητήματα ταυτότητας φύλου και φεμινισμός στην εποχή του Netflix

Εύα Σπαθάρα, Κοινωνιολόγος, ειδική σε θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό

Διάρκεια: 3 ώρες

Η πλατφόρμα του Netflix ως μια παγκόσμια κινηματογραφική και τηλεοπτική πλατφόρμα εντάσσει στο προγραμμα της πολλές τηλεοπτικές σειρές και αντιστοίχως κινηματογραφικές ταινίες, η πρωτοτυπία των οποίων έγκειται στο γεγονός ότι προωθούν μια άκρως φεμινιστική θεώρηση της πραγματικότητας. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και σε ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Το γεγονός καθεαυτό είναι ενδιαφέρον και οι διαστάσεις του μεγεθύνονται αν η πολιτική του Netflix για την προώθηση μιας έμφυλης κουλτούρας ενταχθεί στο κοινωνικό πολιτικό συγκείμενο της μετα-Covid εποχή