Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τοπική Ιστορία – Γενικές πληροφορίες

Τοπική Ιστορία – Γενικές πληροφορίες

    Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και νέα για το εγχείρημα του αποθετηρίου, που θα ανανεώνονται τακτικά.

    Παράλληλα, το χρήσιμο υλικό, η βιβλιογραφία, αλλά και τα συνοδευτικά αρχεία (φόρμες, ημερολόγιο, παραχωρητήριο και καρτέλα) που θα βρείτε στις υπο-ενότητες που ακολουθούν, μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αποκτήσετε κάποιες βασικές γνώσεις για την προφορική και την τοπική ιστορία, όπως και να προετοιμαστείτε για να κάνετε τη δική σας έρευνα και να πάρετε τις δικές σας συνεντεύξεις-προφορικές μαρτυρίες.

    elGreek