Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Το 4ο KIDS Regio Forum ζητά περισσότερη υποστήριξη για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο για παιδιά και νέους

Το 4ο KIDS Regio Forum ζητά περισσότερη υποστήριξη για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο για παιδιά και νέους

  Η τέταρτη διοργάνωση του KIDS Regio Forum πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Ιουνίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της προέδρου του Eurimages, Catherine Trautmann.

  (Ερφούρτη, 3 Ιουλίου 2024) Πάνω από 60 εμπειρογνώμονες από 25 ευρωπαϊκές χώρες – αριθμός-ρεκόρ ως προς τη συμμετοχή – συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη της Γερμανίας για να συμμετάσχουν στην τέταρτη διοργάνωση του KIDS Regio Forum. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν τα μελλοντικά βήματα της πρωτοβουλίας, με βάση τα αποτελέσματα του Φόρουμ.

  Το Φόρουμ πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και ο κύριος στόχος του φέτος ήταν να ενισχύσει την πολιτική υποστήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Το σύνθημα “Χτίζοντας γέφυρες” απεικονίζει την επιθυμία να συνδεθούν καλύτερα τα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση της κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας των ταινιών για παιδιά και νέους στο ευρύτερο πλαίσιο της κινηματογραφικής και πολιτιστικής πολιτικής. Το KIDS Regio Forum λειτουργεί ως πλατφόρμα για τους συμμετέχοντες, με στόχο να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των αναγκών της κάθε πλευράς, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας κοινότητας που μοιράζεται πολλές ομοιότητες και προκλήσεις.

  Στην Ερφούρτη έγινε σαφές ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για ανταλλαγή και μοίρασμα γνώσεων, αξιών, εμπειριών, καλών πρακτικών όσο και, κυρίως, δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η καλύτερη επικοινωνία είναι απαραίτητη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τομέα του κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Η αποτελεσματική άσκηση θεσμικής πίεσης απαιτεί αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι προωθούνται οι αξίες της ΕΕ, καθώς και μια δομή για το συντονισμό κοινών πρωτοβουλιών, τη δημιουργία εκστρατειών και τη διευκόλυνση του μόνιμου διαλόγου μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, υποστηρίζοντας τις συνέργειες. Στο τέλος του KIDS Regio Forum, αποφασίστηκε να οργανωθεί μια ψηφιακή συγκέντρωση ανατροφοδότησης μεταξύ των συμμετεχόντων τον Αύγουστο για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα είναι παρούσα στις Βρυξέλλες, με μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης των ευρωβουλευτών το φθινόπωρο.

  Σημαντικά βήματα έχουν ήδη γίνει στη συλλογή δεδομένων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του KIDS Regio, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) και του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου. Στο Φόρουμ παρουσιάστηκαν οι κυριότερες πληροφορίες από την ανταλλαγή αυτή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τα μεγέθη παραγωγής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις κυκλοφορίες ταινιών και τα στατιστικά στοιχεία για το κοινό. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τις ταινίες για παιδιά και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την υποστήριξη του κινηματογράφου και της παραγωγής για νέους ανθρώπους.

  Πολύτιμα ανθρωπολογικά δεδομένα σχετικά με τα νεανικά κοινά παρουσιάστηκαν στην κεντρική ομιλία της έρευνας “Keeping up with Children as an Audience”, ένα συνεργατικό έργο των Will&Agency/publikum.io και του KIDS Regio.

  Στην πρωτοποριακή αυτή έρευνα συμμετείχαν 374 παιδιά ηλικίας 7-11 ετών σε 12 ευρωπαϊκές περιοχές. Τα αποτελέσματα προέρχονται από ποιοτικές συνεντεύξεις, οι οποίες συμπληρώνονται από ποσοτική έρευνα.

  Τα πρώτα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η παρακολούθηση ταινιών είναι μια εμπειρία με κοινωνικό προσανατολισμό: στο σπίτι, έχει γίνει μια κοινή δραστηριότητα με τα μέλη της οικογένειας. Η έρευνα αποδεικνύει περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές μεταξύ των νεαρών θεατών. Αυτή η παγκόσμια γενιά μοιράζεται τάσεις και αναζητά παρόμοια στοιχεία, επιδεικνύοντας σταθερές προτιμήσεις στην κατανάλωση ταινιών και σειρών.

  Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας, ξεπερνούν γρήγορα το περιεχόμενο που έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτά, θεωρώντας το πολύ παιδικό, καθώς αναζητούν έμπνευση από λίγο μεγαλύτερους χαρακτήρες και πιο σύνθετες αφηγήσεις.

  Η πλήρης μελέτη “Keeping up with Children as an Audience”, μαζί με την έκθεση του KIDS Regio Forum και τα επεξεργασμένα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών για παιδιά, αναμένεται να δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια του φετινού Cinekid for Professionals στα τέλη Οκτωβρίου. Το KIDS Regio θα είναι επίσης παρόν σε πολλά άλλα φεστιβάλ και εκδηλώσεις του κινηματογραφικού χώρου, όπως οι Just Film Industry Days στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Black Nights στο Ταλίν τον Νοέμβριο και το KIDS Regio Berlinale Meeting Point στις 15 Φεβρουαρίου 2025 στο Βερολίνο.

  Για την έρευνα της Will&Agency στην Ελλάδα συνεργάστηκαν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Τη διοργάνωση του 4ου Kids Regio Forum υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA).

  en_USEnglish